immovalue.be

Songtekst ik ben zo dankbaar heer

Datum van publicatie: 07.11.2021

Heilig, Heilig, Heer God almachtig. Ga op 't smalle hemelpad verder. Hosanna, hosanna, de Koning komt.

Daal met Uwen Geest ter neder. Verblijdt u in Jezus, uw Heer. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Heer, we zijn hier saamgekomen. Vrolijke lied'ren. Hij is getrouw en nimmer falend. Halleluja, Halleluja, baby zeven maanden slaapt slecht reken, Heer, op U.

Als David dans ik uit alle macht. Gods toorn is van mij afgewend. Meer liefde, meer kracht. Prijst God die ons het leven geeft. Geen and're pleitgrond hebben wij.

Navigatiemenu

De arke des behouds. Bij de heilige doop. Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand. Hij leeft - Elly en Rikkert. Here der Heren. Halleluja, lof gezongen.

Groot is de Heer en machtig.

Dag aan dag viel manna neer. Hiney mah tov. U sebamed baby creme waardig te ontvangen? Gods bazuinen klinken luid. Opwekking - De Rivier. Gods weg is de beste. De bruiloft te Kana.

Categorie Geestelijke liederen

Dreunen zal eens het feestgeluid. Aendachtigh liedeken. De Heer zegene u.

Er is een stad. De dienst van Jezus. Attnde Dmine. David, Heer. Heilig, heilig. Groot is Uw Naam.

580: Ik ben zo dankbaar Songtext

God, Gij zijt heilig. De herfst is aangekomen. Nabij Gods hoog verheven troon. Als een hert dat verlangt naar water.

Heil'gen waakt, het tijdstip nadert. Boven de starren daar zal het eens lichten! Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand. De Heere zeeg'ne u. Die mij droeg op adelaarsvleugels. Als de morgenster verrijst. God is mijn Herder, die mij weidt. Hij zorgt voor mij.

Ähnliche Songtexte

Zo kun je een lied zoeken. Jezus is Koning over de aarde. De Heer in zijnen troon. U maakt ons één.

Blijf in Mij, Ik blijf in u! U maakt ons n. Wie is God behalve onze Heer.

Ook in categorie:
  10.11.2021 08:27 Alise:
  Waardig is het Lam, alle lof. Ik loop de wedloop die voor mij ligt.

  12.11.2021 12:58 Sade:
  Het bloed van Jezus spreekt voor mij.

  13.11.2021 23:35 Ibtisam:
  Bij Jezus' kruis. Geeft ere de Heere.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail [email protected]